GEODET - Bc. Alexandra Sabová

• Geometrické plány
• Vytyčovanie hraníc pozemkov, stavieb
• Polohopis, výškopis
• Identifikácie parciel
• Bezplatné poradenstvo v oblasti geodézie a katastra nehnuteľností (zápisy, vklady nehnuteľností)

Kontaktovať GEODET - Bc. Alexandra Sabová


Wir kümmern uns um die Privatsphäre. Weitere Informationen hier 
 
Kontaktieren
TOPlist TOPlist